Disclaimer

Ondanks het feit dat Stichting Mazzel de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Stichting Mazzel is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is Stiching Mazzel aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Recente projecten

Stichting Bijzonder Bos
Stichting Bijzonder Bos
Erfgoed muziekfestival
Stichting te Promotie Eiland van Schalkwijk
Samen in Actie
Samen in Actie Houten